Camperdown program

De camperdown program methode

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

O´Brian S., Onslow M., Cream A. & Packman A

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Het ‘Camperdown program’ is een programma voor tieners en volwassenen, waarbij prolonged speech centraal staat en aangeleerd wordt door imitatie van een video-opname. Kan op verschillende manier gegeven worden: intensief of over een langere periode met wekelijkse sessies, in groep of individueel, in direct contact met de therapeut of van op afstand. Omvat vier fasen : het leren van de behandelingscomponenten, het vestigen van stottervrije spraak in een therapeutische context, de generalisatie van stottervrije spraak naar alledaagse situaties en de onderhoudsfase.

Wie geeft het?

De stottertherapeut

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIV worden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial