Delayed auditory feedback

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Ryan B.P., 1974.

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Programma gebaseerd op het gebruik van delayed auditory feedback (DAF), dus door middel van vertraagde auditieve feedback. Het bestaat uit 3 fasen: het vestigen van vloeiende spraak, de generalisatie en het onderhoud. Bij het vestigen van vloeiende spraak wordt gewerkt met steeds kortere vertragingstijden in 3 verschillende modaliteiten: lezen, monoloog en conversatie.

Wie geeft het?

De stottertherapeut

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial