Demands and capacities

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

C.W. Starkweather

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het gezin bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind voorlichting en adviezen krijgt. Het kind kan ook direct behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving. Er wordt een balans gezocht tussen de mogelijkheden die het kind heeft m.b.t. communicatie en de verwachtingen die er bestaan vanuit zijn omgeving. Bij ouderen bij wie het stotteren zich al verder ontwikkeld heeft richt de behandeling zich op factoren die van invloed zijn op het totale stotterprobleem: emoties, gedachten en omgeving.

Wie geeft het?

De stottertherapeut

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial