FAQ

Veel gestelde vragen over stotteren.

Hier proberen we om een duidelijk antwoord te formuleren bij veel gestelde vragen over stotteren. Zo’n lijst is nooit compleet. We werken deze dan ook regelmatig bij. Heb jij nog vragen of een ” veel gestelde vraag over stotteren ” ? Neem dan gerust contact met ons op.

Is Stotteren erfelijk ?

Tweelingstudies en familiestudies geven duidelijke aanwijzingen voor het bestaan van een sterke genetische factor bij het ontstaan van stotteren. Er is berekend dat stotteren voor circa 80% te verklaren is vanuit de genetische achtergrond. Aanleg wordt doorgeven via je ouders. Vraag het ze maar eens als je zelf stottert. Vaak heeft je vader of moeder zelf gestotterd of je opa of je oma. Of misschien stottert er nog wel iemand in jouw familie.actor bij het ontstaan van stotteren. Er is berekend dat stotteren voor circa 80% te verklaren is vanuit de genetische achtergrond.

Hoe kan je stotteren behandelen ? Welke behandelingen zijn er ?

Er zijn heel wat behandelingen en therapieën die je kunnen helpen met je stotteren. Op deze pagina geven we je een overzicht van zo goed als alle gekende behandelingen. Het is vooral belangrijk dat je je goed voelt met de gekozen behandeling en therapeut.

Wees ook behoedzaam voor de gemakkelijke maar dure oplossingen. Niet elke therapie, instituut en vereniging heeft het even goed voor met de persoon die stottert. Wie verder zoekt op het internet zal ongetwijfeld vele behandelingen aantreffen, die volgens hen de énige juiste aanpak is. Deze is dan vaak beschermd met allerlei patenten en laten zich negatief uit naar andere behandelingen. Dus blijf kritisch en gebruik je gezond verstand. Als het te mooi is om waar te zijn….Lees hier meer.

Help, mijn kind kleuter stottert.

Neem geen afwachtende houding aan en laat een screening doen bij een erkende logopedist. Maak je echter niet te veel zorgen. Bij de meeste kleuters gaat het stotteren vanzelf over. Maar de kans bestaat steeds dat er een probleem is en ingrijpen nodig is. Je logopedist zal je hierin begeleiden.

Het is belangrijk om als ouder voorzichtig met een stotterend kind om te gaan. Een aantal tips en adviezen:

 • Laat je kind rustig uitpraten. Probeer hem niet te ‘sturen’ door te vragen om rustig adem te halen of opnieuw te beginnen. Dit legt je kind extra druk op en heeft hem het gevoel dat hij iets niet goed doet, waardoor het stotteren juist verergert. Stotteren is niet erg!
 • Stel niet te veel vragen wanneer je kind praat. Kinderen praten makkelijker wanneer ze niet telkens worden onderbroken.
 • Wees geduldig en laat aan je kind merken dat je de tijd hebt om te luisteren.
 • Zorg voor een rustige omgeving waarin je kind genoeg kan slapen uitrusten en ontspannen.
 • Geef zelf het goede voorbeeld door rustig te praten en regelmatig adempauzes te nemen.
 • Luister naar wat je kind vertelt en niet naar hoe je kind dit vertelt.

Zijn er bekende mensen die stotteren ?

Meer dan je zou denken ; Samuel L. Jackson, Ed Sheeran, Rowan Atkinson, King George VI, James Earl Jones, Bruce Willis, Marilyn Monroe, Julia Roberts, Michael Palin, Kylie Minogue, Ozzy Osbourne, Elvis Presley, Isaac Newton, Joe Biden, Anthony Hopkins, Chris martin (Coldplay), Isaac Newton, Charles Darwin …. en wat dichter bij huis : Arno Hintjes, Tom Helsen, Bart Peeters, Frans Bauer, Steve Stevaert, Luckas Vander Taelen, Pascal Braeckman, Armand Pien (Dé weerman in de jaren 80 in België) … Sommige hebben hun stotteren overwonnen, sommige grotendeels en enkele helemaal niet… Maar als we er één ding kunnen uit leren : Laat je niet tegenhouden door je stotteren.

Hoeveel bedraag de terugbetaling van logopedie ?

Onderstaand overzicht geeft de officiële honoraria weer van vaak voorkomende prestaties door geconventioneerde logopedisten. 

In het kader van de huidige nationale overeenkomst is de terugbetaling voor gewone verzekerden hetzelfde bij geconventioneerde als niet-geconventioneerde logopedisten. 

Niet-geconventioneerde logopedisten bepalen vrij hun honoraria voor verstrekkingen bij gewone verzekerden. Zij rekenen een vrij te kiezen supplement aan boven op het remgeld. Het supplement komt niet in aanmerking voor de maximumfactuur. 

Niet-geconventioneerde logopedisten zijn verplicht de tarieven in de overeenkomst toe te passen bij de verzekerden met verhoogde tegemoetkoming. 

PrestatieHonorariumTerugbetaling
Sessie van 30 minuten36,14 euro (kabinet) 34,91 euro (op school)30,64 euro 28,91 euro
Sessie van 60 minuten72,59 euro61,59 euro
Bilan zitting (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag)42,75 euro (per half uur onderzoek)35,25 euro
Evolutiebilan51,50 euro40,50 euro
Laatst bijgewerkt op 07/04/2024

Ter informatie:

 • De vermelde bedragen zijn van toepassing vanaf 01/04/2024.
 • De honoraria gelden voor logopedisten die geconventioneerd zijn (dit wil zeggen dat zij zich akkoord verklaard hebben om de tarieven van het RIZIV te respecteren).
 • Klanten met recht op een verhoogde tegemoetkoming krijgen meer terugbetaald.

Je kan via de verplichte ziekteverzekering een terugbetaling voor logopedie krijgen als je behandeling door de adviserend arts van het ziekenfonds wordt goedgekeurd.  Om een goedkeuring aan te vragen, moet je enkele belangrijke stappen doorlopen:

 1. Je specialist* (niet de huisarts) vraagt aan de hand van een voorschrift een testing aan bij de logopedist.
 2. Na de testing stelt de logopedist een bilan (logopedisch verslag) op.
 3. Dit bilan wordt voorgelegd aan de specialist. Die maakt een nieuw voorschrift op voor de logopedische behandeling.
 4. De adviserend arts van het ziekenfonds bekijkt het bilan en evalueert elk dossier apart. In de praktijk levert dit geen problemen bij stotteren.

* Kinderarts, Dr. Neus, keel en oor, Neuroloog,..

Voldoe je aan alle medische en administratieve voorwaarden? Dan zal de adviserend arts een positief advies geven en krijg je een terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering.

Voor stotteren is de maximale terugbetalingsduur 2 aaneensluitende jaren. Deze periode kan niet onderbroken worden.

Zowel individuele zittingen van dertig minuten als individuele en collectieve zittingen van zestig minuten zijn toegestaan. 

Maximaal 128 zittingen, gespreid over een ononderbroken periode van twee jaar.

Als de behandeling niet of niet meer terugbetaald wordt door de ziekteverzekering, kan je bij de meeste ziekenfondsen nog een tegemoetkoming krijgen van ongeveer € 10 per sessie van 1 uur.

Hoe aanvragen

Voor een eerste aanvraag is het belangrijk onderstaande documenten binnen de 60 dagen na het begin van de behandeling aan je ziekenfonds te bezorgen:

 • het bilan of logopedisch verslag
 • het voorschrift voor de behandeling
 • het RIZIV-aanvraagdocument dat je van de logopedist krijgt

Een goedkeuring zal vanaf de datum van goedkeuring 1 jaar geldig blijven of gedurende de periode voorgesteld door de voorschrijvende arts. Na die periode of na 1 jaar dient een aanvraag tot verlenging ingediend te worden.

Wat zijn de voordelen van stotteren ?

WTF ? Hoe kan stotteren nu voordelen hebben zou je denken. Zelf heb ik daar een eeuwigheid moeten over nadenken. Pas op het moment dat ik ophield met mezelf als slachtoffer te zien, en stopte met alle persoonlijke falen aan mijn “spraakgebrek” toe te wijzen, kon ik pas echt nadenken over de voordelen. JA, er zijn echt voordelen aan stotteren gebonden , – maar geen parkeerkaart :-)-

 • Het heeft me gekneed tot de persoon die ik vandaag ben.
 • Ik ben een goede luisteraar, mensen vertrouwen me en vertellen snel persoonlijke dingen tegen me.
 • Ik ben een wandelende thesaurus 🙂
 • Geduld en doorzettingsvermogen, gecultiveerd door het jarenlange omgaan met stotteren.
 • Beter inzicht in communicatie issues op de werkvloer.
 • Gevoeliger naar de noden van andere mensen.
 • Hogere emotionele intelligentie.
 • We spreken pas als het echt moet, en daardoor denken we vóór we spreken.
 • Een sterker inschattingsvermogen door een scherpe focus op de persoon die tegen je spreekt.
 • Er zijn er nog, denk er zelf maar even over na!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial