Fluency rules program

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Charles M. Runyan & Sara E. Runyan (1993-1999)

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Testen met 9 kinderen (tussen 3 en 7 jaar) heeft doeltreffendheid aangetoond bij het produceren van vloeiende spraak, en het onderhouden ervan gedurende 1 à 2 jaar.

Vorm (weekends, sessies)

FRP is een programma voor kleuters en lagereschoolkinderen dat bestaat uit 7 regels om stotterende kinderen educatief onderricht te geven over fysiologische begrippen met betrekking tot het produceren van vloeiende spraak.

Wie geeft het?

De stottertherapeut

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial