Hausdorfer

Geplaatst op: 23/06/2013 | Bijgewerkt op: 23/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Oscar Hausdörfer, een Duitse apotheker, richtte in 1895 zijn Spreekleerinstituut op. Na zijn dood in 1951 heeft zijn dochter Erna het levenswerk van haar vader nog enkele jaren voortgezet. In 1982 pakte een ex-cursiste van Hausdörfer de draad weer op door tijdens een zelfhulpcongres van de Bundesvereinigung in Münster over de methode te berichten, die haar zo veel had geholpen. In 1984 leidde zij een workshop tijdens het Bundescongres in Keulen.

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen over de werkzaamheid van de Hausdörfer-methode.

Vorm (weekends, sessies)

De Hausdörfer-therapie is erop gericht de spraak op een natuurlijke wijze aan te sturen door het wegnemen van spreekspanning. Hierdoor wordt het vertrouwen in het spreken hersteld. De duur van een standaard logopedische behandelsessie is een half uur of een uur. Dit hangt vooral af van de ernst en complexiteit van het probleem. Het aantal sessies per week hangt eveneens af van de ernst van het probleem.

Wie geeft het?

De stottertherapeut.

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial