Lidcombe

LIDCOMBE

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Onslow, Packman & Harrison (2003)

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Het is één van de programma´s waarover het meest uitgebreid (case studies en klinisch onderzoek) is uitgevoerd naar effectiviteit.

Vorm (weekends, sessies)

Is een zeer gestructureerd gedragstherapeutisch programma, waarbij de ouders de therapie geven en de logopedist als coach optreedt. Centraal in het programma staat de feedback die ouders leren geven op de vloeiende en gestotterde uitingen van hun kind. Essentieel in het programma is ook het meten. Verder bestaat het uit 2 stadia. In het eerste stadium is het de bedoeling de stotterende spraak te elimineren. De ouders geven daartoe dagelijks therapie en wekelijks bezoeken ouder en kind de therapeut. In het 2de stadium (stabilisatiefase) wordt de feedback geleidelijk afgebouwd, alsook de frequentie van bezoeken aan de therapeut.

Wie geeft het?

De ouders met de therapeut als coach.

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Zie Effectiviteit

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial