Pfsp

Precision Fluency Shaping Program – PFSP

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

R.L. Webster, 1975.

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Een 3 weken durend intensief programma waarbij vloeiende spraak wordt aangeleerd op basis van verlengde spraak (prolonged speech), zachte steminzet, precieze articulatie en gecontroleerde ademhaling. Er wordt systematisch gewerkt van syllabeniveau tot conversatie. Het aanvankelijk gebruik van auditieve en visuele feedback aangeboden via een computerprogramma wordt geleidelijk aan afgebouwd tot de patiënt zijn eigen spraak volledig zelf kan monitoren in alle mogelijke spreeksituaties.

Wie geeft het?

De stottertherapeut

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIV worden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial