Sip

SIP

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Pindzola, 1987.

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Een volledig behandelingspakket, dat bedoeld is voor kinderen van 3 tot 9 jaar. De ouders worden betrokken bij zowel het onderzoek, als de behandeling. Ook de leerkracht wordt geïnformeerd. Het programma voor directe behandeling concentreert zich rond 3 spraakpatronen die vloeiende spraak bevorderen: trage, zachte en gebonden spraak (slow, soft and smooth). Deze 3 patronen worden niet alleen in de kliniek maar ook thuis geoefend tot ze een gewoonte zijn geworden, en dit op een zeer systematische wijze. Vloeiende spraak wordt beloond, stottermomenten worden bestraft in de vorm van feedback en opnieuw proberen.

Wie geeft het?

De stottertherapeut, met de ouders en (eventueel) leerkrachten als nauwe betrokkenen.

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIV worden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial