SSMP

Successful Stuttering Management Program (SSMP)

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Meer dan 35 geleden (eind jaren ´70) uitgevonden door Dorvan H.Breitenfeldt en Delores Rustad Lorenz (Washington – USA)

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Dit programma is bedoeld voor adolescenten en jong volwassenen. Hoewel het geschreven werd voor een groep, kan het echter ook individueel worden toegepast. Groepsaanpak wordt sterk aangemoedigd, omdat wederzijdse ondersteuning zal groeien doorheen het programma. Het biedt een praktische hands-on benaderuing van stottertherapie. De focus ligt op het “doen”, en niet op theorie, debat en filosoferen. Men probeert het stotteren rationeel te benaderen, en gaat er vanuit dat het een communicatiestoornis is van onbekende oorsprong die niet te genezen valt. De stotteraar kan echter leren om zijn spraak te beheersen (managen), zodat hij/zij in elke situatie kan communiceren zonder onnodige stress en spanning voor zichzelf en zijn/haar luisteraar(s). Er wordt gebruik gemaakt van activiteiten, dag-en logboeken , opdrachten en grafieken. Het uiteindelijke doel is acceptatie, en het beheren van het stotteren.

Wie geeft het?

De stottertherapeut, meestal in groepstherapie.

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial