Stutter-free speech

Stutter Free Speech

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

G.H. Shames & C.L. Florance, 1980.

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Uitgangspunt van dit programma is dat de stotteraar zelf zijn spraak moet leren contoleren. De 2 voornaamste technieken hiertoe zijn controle van de spreeksnelheid en “continuous phonation”. Verder is bekrachtiging van vloeiende spraak belangrijk. Er wordt aanvankelijk gebruik gemaakt van delayed auditory feedback (DAF), startend bij een maximale vertragingstijd die dan systematisch gereduceerd wordt. Vervolgens wordt geleerd de spraak te monitoren, eerst in de kliniek, daarna in alledaagse situaties. Geleidelijk aan valt de monitoring weg, en neemt spontaan vloeiende spraak de bovenhand.

Wie geeft het?

De stottertherapeut

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIV worden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial