Systematic fluencytraining for young children

Systematic Fluency Training for Young Children

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Shine, 1980-1988.

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Is een intens (2x per week 30 à 50 minuten), en zeer gestructureerd programma voor kinderen van 3 tot 9 jaar. Het uitgangspunt is dat bepaalde fysiologische spraakpatronen niet verenigbaar zijn met vloeiende spraak, en ge&eml;limineerd moeten worden (bv. gespannen fonatie, harde steminzet, etc.).
Het omvat 7 stadia. Nadat een reeks prenten geselecteerd werd die het kind vloeiend kan benoemen, wordt door middel van gefluisterde en/of verlengde spraak getraind om volledige vloeiendheid te verkrijgen. Dan wordt overgegaan naar meer natuurlijke spraak. Vervolgens wordt aan 1 van de ouders geleerd hoe ze met hun kind thuis kunnen oefenen (3 keer per dag 10 à 15 minuten).
In de daaropvolgende fase leert het kind normaal vloeiend spreken aan de hand van activiteiten met prenten, verhalen en spelmateriaal. Deze vloeiende spraak wordt daarna gegeneraliseerd naar natuurlijke spreeksituaties, en tenslotte wordt de frequentie van de therapie geleidelijk aan afgebouwd over een periode van 1 jaar.

Wie geeft het?

De stottertherapeut, ouders worden betrokken in een latere fase van de behandeling.

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIV worden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial