The fluency development system for young children

The Fluency Development System for Young Children

Geplaatst op: 22/06/2013 | Bijgewerkt op: 22/06/2013

Stichter(s)/Uitvinder(s)

Susan Meyers Fosnot & Lee L.Woodford (1992)

Wetenschappelijke basis/ Effectiviteit

Niet bekend

Vorm (weekends, sessies)

Dit programma voor jonge kinderen is ontwikkeld voor de directe behandeling voor de verbetering van de spraakvloeiendheid. Eerst wordt er gewerkt aan de verbetering van de spraakvaardigheid door zorgvuldig geplande cognitieve oefeningen die betrekking hebben op de ervaringen binnen het referentiekader van het kind. Daarna bekijkt men de individuele behoeften in een poging tot verbale interacties die kunnen leiden tot het helpen vormgeven van een verbeterde spraakvloeiendheid. Dit gebeurt afhankelijk van de behoeften zowel individueel als in groep.

Wie geeft het?

De stottertherapeut, maar ouders worden er ook wel eens in betrokken.

Kost en terugbetaalbaarheid

Er worden honoraria gehanteerd, zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIVworden vastgelegd.

Het RIZIV stipuleert terugbetaling van logopedische behandeling voor stotteren mits in acht name van de bekende regelgeving (KB Nomenclatuur). U vindt deze regelgeving hieronder:

“6.4. stotteren vastgesteld volgens de diagnostische criteria beschreven in punt 307.0 van de DSM IV (F 98.5 van de ICD-10). De ernst van het stotteren wordt gemeten door een test die voorkomt op een door de Commissie voor de overeenkomsten met de logopedisten opgestelde limitatieve lijst. De score op de test dient te worden vermeld op het schriftelijk verslag van het bilan”

Korte en lange termijn effect

Niet bekend.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial