Therapieën

Welke Stottertherapieën en behandelingen bestaan er ?

BSV heeft voor U uitgezocht welke stottertherapieën en behandelingen er bestaan. Dat zijn er heel wat. Op deze pagina geven we een overzicht van de gekende stotter therapieën en stotterbehandelingen overzicht.

Enkele opmerkingen bij behandelingen en therapieën
Wetenschap en stotteren

Wij zijn geen wetenschappers, dat is ook niet bedoeling. Wel willen we mensen die op zoek zijn naar een behandelign objectieve informatie geven. BSV heeft geen enkele voorkeur of voordeel bij het vermelden van deze of gene therapie.
De lijst is wel mede opgemaakt en verbeterd door de leden van de Wetenschappelijke Raad.

Een therapie is effectief wanneer de therapeut een goede differentiële diagnose gesteld heeft.
Hij of zij moet ook inzien welke therapie past bij die bijzondere patiënt.

Zoals uitgelegd in ons hoofdstuk ‘Therapeuten’ bestaan er duizenden manieren van stotteren en elke persoon die stottert doet dat op zijn eigen unieke wijze.
Daarom is het zeer moeilijk om een algemeen geldend antwoord te geven op een vraag die duidelijk individueel gesteld moet worden.

Rol van de Therapeut

De therapeut moet bij voorkeur vele behandelingen of technieken ter beschikking hebben, en weten wat ze inhouden en beogen, voordat hij voor en met die ene patiënt die ene therapie kiest.
In een therapie gaat het niet alleen om ‘de inhoud’ van een benadering , maar ook om ‘hoe’, nl. de manier hoe de therapeut daarmee omgaat. De therapeuten en patiënten zijn immers geen machines die een methode toepassen en ondergaan.

Therapievormen en behandelingsvormen

We hebben geen strikt onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk onderbouwde therapievormen, maar hebben eerder een oplijsting gemaakt van de diverse therapeutische benaderingen en programma´s.
Een publicatie is nooit volmaakt, zeker ook deze niet. Deze lijst heeft een dynamisch karakter, en is dus vatbaar voor eventuele aanvullingen en wijzigingen. Daarom zouden we iedereen dankbaar zijn die opmerkingen, commentaar of suggesties voor verbetering heeft.

In de toekomst willen wij u een forum aanbieden waarop u opmerkingen kan plaatsen. Dit kan een plaats zijn waar stotteraars en/of hun omgeving hun ervaringen kunnen delen met deze of gene therapie. Dit is erg nodig want wij voelen in de stotterwereld dat er heel wat vragen zijn hierrond.
Na de initiële vraag “Moet ik of mijn kind in therapie?” volgt er altijd de vraag: “Welke methode of behandeling is het meest geschikt?”

De lijst is alfabetisch opgesteld (A-Z), dus niet in orde van chronologie of belang.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial